Pravno obvestilo

Spletno mesto www.telegrami.malizakladi.si in objavljene vsebine so last ponudnika oz. je ponudnik imetnik pravic za njihovo uporabo in razpolaganje z njim.

Med avtorska dela sodijo predvsem vsi grafični elementi, slike, zvočno in slikovno gradivo, verzi ob rojstvu otroka ter drugi avtorski elementi, ki jih zaradi narave ni potrebno označevati z oznakami avtorsko zaščiteno.

Uporabnik navedenih vsebin ne sme spreminjati, kopirati, razmnoževati, ponovno objavljati ali na kakršenkoli drug način širiti brez izrecnega predhodnega dovoljenja ponudnika. Uporabnik je dolžan v okviru dovoljene uporabe vsebin ohraniti vse označbe avtorskih pravic in drugih pravic industrijske lastnine ter morebitna druga obvestila in opozorila.

Blagovne in storitvene znamke ter logotipi (npr. znamka Mali zakladi in logotip Mali zakladi), objavljeni na spletni strani, so last ponudnika oz. je ponudnik imetnik pravic za njihovo uporabo in razpolaganje z njimi.

Uporabnik navedenih blagovnih in storitvenih znamk ter logotipov ne sme uporabljati brez predhodnega pisnega dovoljena ponudnika.